Заявки

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Форма заявка участници

Отбор/Team


1-ви пилот/First Driver


Ко-пилот/Co-Driver


Данни за автомобила / Details of the car


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

За да бъде тази заявка валидна, същата следва да бъде придружена от такса за участие, разписка за пълна сума на съответната федерация, документ за банков превод и т.н.

Банкова сметка на организатора/ Organiser's banck account:

Автомобилна федерация на България
IBAN: BG69 BPBI 7940 1087 9555 01
BIC: BPBIBGSF


Данни за фактура/Invoice Details


В случай на неуспешно попълване на тази форма можете да я изтеглите от тук и да я изпратите на e-mail: info@rallypamporovo.bg.

Всеки подал своята заявка чрез тази автоматична форма при явяване на административен/технически преглед ще трябва да я подпише собственоръчно и подпечата с печата на клуба, който представлява.

Срокът за подаване на заявки е до 06.11.2023 20:00 ч.


Scroll to Top