Безопасност

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО!

Рали спорта е опасен САМО за тези, които не следват някои прости правила…

Внимание: Рали спорта е атрактивен, но може да бъде и опасен.

Когато сте на рали състезание задължително трябва да бъдат спазвани основни правила за сигурност и за ваша лична безопасност. Маркираните с червено зони на диаграмата са абсолютно забранени за зрители!

Основни правила за безопасност:

 1. Винаги заемайте навреме предварително набелязаните точки за гледане!
 2. Никога не се доближавайте до опасните зони!
 3. Винаги стойте зад огражденията и зад ограничителните ленти, поставени от организаторите или зад нещо солидно!
 4. Никога не заставайте на места, които не бихте могли да напуснете при опасна ситуация!
 5. Не паркирайте автомобилите си така, че да блокирате пътя на състезателите!
 6. Никога не заставайте на места, които са под нивото на пътя!
 7. По никакъв повод не пресичайте трасето!
 8. Винаги мислете не само за вашата лична безопасност, но и за сигурността и безопасността на състезателите!
 9. Не правете животът на пилотите по-труден!
 10. Ако с вас има деца, не ги оставяйте без надзор!
 11. До края на скоростния етап останете на едно място. Не го напускайте, преди да е преминал автомобилът на организаторите, с който се обявява края на специалния етап!
 12. Не се доближавайте опасно до пътя! Отдалечената позиция дава по-добри възможности за наблюдаване на състезанието.
 13. Не разчитайте, че по звука можете да разберете за идването на състезателен автомобил!
 14. Очаквайте неочакваното!
 15. Ако екипаж на обърнал се или излязъл от пътя автомобил поиска помощ, първо помислете за вашата лична безопасност!
 16. Възможността да бъдете блъснати от следващата кола е голяма!
 17. Сигурността, здравето и животът ви са по-важни от класирането на състезателите!
 18. Не изпускайте от поглед автомобилите, които преминават покрай вас!
 19. Не отвличайте вниманието на организаторите от техните задължения, освен при спешни случаи!
 20. Спазвайте инструкциите и разпорежданията на съдиите, организаторите, охранителите и полицията!
 21. Помагайте на съдиите, за да осигурят сигурността на етапа.
 22. Пазете природата чиста и не замърсявайте местата, от които следите състезанието!
Scroll to Top